תחזית התרחבות השטח הבנוי לישראל בשנת 2030 - ד"ר עמיר אידלמן

ד"ר עמיר אידלמן ויעל יבין הכינו את בסיס המדדים ששימשו את הפרויקט, שכלל 12 מדדים לקיימות.

הראיון התקיים ב-21.2.2012 במכון ירושלים לחקר ישראל:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

הראיון בערוץ היו-טיוב של קיימות 2030