פרופ' ערן פייטלסון

פרופסור במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים, ולשעבר ראש בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל.  מתמחה בתחום המדיניות הסביבתית, תכנון, תחבורה ומדיניות מים.  בנוסף לעבודתו האקדמית פרופ' פייטלסון היה חבר במספר צוותי תכנון לאומיים ואזוריים.  בין היתר היה אחראי לנושא השטחים הפתוחים בתכנית המתאר הארצית לבינוי וקליטת עלייה (ת/מ/א 31), תכנית מתאר מחוז מרכז, תכנית אב למטרופולין ת"א ותכנית מתאר למחוז ת"א.  כמו כן שימש כמרכז אקדמי של הצוות שהכין את הפרוגרמה הראשונה לפיתוח בר קיימא בישראל, ובראש הצוות שאפיין את האינדיקטורים לפיתוח בר קיימא בישראל.  במשך עשר שנים שימש גם כיו"ר מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע.

 

בחזרה לאסטרטגיות וכלי מדיניות