מדדים

במסגרת שלב זה של הפרויקט נותחו 12 מדדים - המדדים הנבחרים נועדו לשרטט פרופיל של הכוחות המניעים הרלוונטיים המשפיעים על איכות הסביבה בישראל וכן לתת אינדיקציה למצב הסביבה ולרווחת החיים של האוכלוסייה. ניתוח המדדים נעשה במטרה להבין את המגמות שהתרחשו בישראל במהלך 20 השנים האחרונות, ובמטרה לבחון לאן המגמות הנוכחיות יובילו את ישראל באם הן יתמשכו במהלך 20 השנים הבאות.
המדדים מייצגים גרסה פשטנית למדי של הנחת המשך "עסקים כרגיל" (BAU), ללא מודלים מורכבים, שכן מטרתם היא לסמן ולהצביע על הנתיבים בהם ישראל עשויה למצוא את עצמה בעוד כשני עשורים ולתת אינדיקציה האם ישראל צועדת בנתיב הקיימוּת. כל מדד נותח 
גם ביחס למדינות ה-OECD, על מנת להראות האם ישראל דומה או שונה ממדינות אשר מבוססות על כלכלת שוק, על מערכת ממשל דמוקרטית, והמובילות את הכלכלה העולמית.

למדדים

בחזרה למבנה הפרויקט