תחרותיות כלכלית וקיימות

מתוך כתבה ב"הידען" אודות האינדקס לתחרותיות של הפורום הכלכלי העולמי (WEF), בתאריך 27.32012:

...ישראל מדורגת במקום ה 32 ב"אינדקס המשולב לתחרותיות בינלאומית...החל מהשנה, בוצעה הרחבה לאינדקס המקורי, והוכנסו בו שיקוליי קיימות כחלק מיכולת ההתחרות של מדינות לטווח ארוך...

...יש מספר מדדים המסבירים הירידה בדרוג. תחומים שבהם ישראל חלשה יותר: אי שיוויון חברתי המתבטא במדד ג'יני גבוה לאי שיוויון בחלוקת ההכנסות שפרושו הוא הפרש גדול בין עניים לעשירים בהכנסה הפנויה. ישראל חלשה גם בתחום שיתוף הפועלה הבינלאומי מפני שאינה מצורפת או מיישמת מספיק אמנות סביבה בינלאומיות וכן אין הקפדה מספיקה באכיפת תקנות סביבתיות...