צמיחה כלכלית והגבלתה - המבט של סיכונים סביבתיים

מתוך כתבה של צפריר רינת ב"הארץ" מתאריך 12.4.2012, העוסקת בדוח על נזקי הסביבה של ארגון Worldwatch, ומתייחסת גם ל"תחזית קיימות לישראל 2030":

...כדי לשנות את המצב הקיים, טוען הדו"ח כי אין להסתפק בתקנים מחמירים יותר לצמצום הזיהום או בפיתוח אמצעים טכנולוגיים לפתרון בעיות סביבתיות. יש צורך בצמצום ממשי של הצריכה ובמעבר הכלכלה למצב שבו אין גידול בניצול משאבי הטבע...

...במסגרת פרויקט "קיימות 2030", המשותף למכון ירושלים לחקר ישראל ולמשרד להגנת הסביבה, הוכן באחרונה מסמך על "צריכה בת-קיימא". לפי המסמך, שבין מחבריו גם יו"ר המועצה לצרכנות, ד"ר מיקי הרן, ניתן לקדם בישראל מעבר לצריכת שירותים במקום מוצרים. למשל, באמצעות חברות המשכירות לבתי מלון ציוד וריהוט ודואגות לתחזוקתו. אמצעי נוסף הוא בצריכה משותפת של מוצרים, כמו לדוגמה שירות השכרת האופניים בתל אביב...