וידאו

  • PDF

מגמות במשק האנרגיה - ד"ר עמית מור

ד"ר עמית מור ושמעון סרוסי הכינו את חוות הדעת בנושא משק האנרגיה, כחלק מבסיס הידע של הפרויקט.

הראיון התקיים ב-21.2.2012 במכון ירושלים לחקר ישראל:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

הראיון בערוץ היו-טיוב של קיימות 2030

  • PDF

פרויקט תחזית קיימות לישראל 2030 - ולרי ברכיה

ולרי ברכיה מנהלת את הפרויקט במסגרת המרכז למדיניות סביבתית במכון ירושלים לחקר ישראל.

הראיון התקיים ב-27.2.2012 במכון ירושלים לחקר ישראל:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

הראיון בערוץ היו-טיוב של קיימות 2030

  • PDF

צריכה בת קיימא - ד"ר מרים הרן

חוות הדעת בנושא אסטרטגיה ל"צריכה בת קיימא" הוכנה בידי ד"ר מרים הרן וטלי שפיגל, כחלק מפיתוח אסטרטגיות ממוקדות סביבה במסגרת הפרויקט. ניוזלטר מס' 3 מבוסס על חוות דעת זו.

הראיון התקיים ב-21.2.2012 במכון ירושלים לחקר ישראל:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

הראיון בערוץ היו-טיוב של קיימות 2030

  • PDF

מערכות אקולוגיות ושירותיהן בישראל - פרופ' אוריאל ספריאל

חוות הדעת בנושא מערכות אקולוגיות ושירותיהן הוכנה בידי פרופ' אוריאל ספריאל, כחלק מבנית בסיס ידע במסגרת הפרויקט. כמו כן, ניוזלטר מס' 4 מבוסס  על חוות הדעת זו.

הראיון התקיים ב-27.2.2012 במכון ירושלים לחקר ישראל:

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

הראיון בערוץ היו-טיוב של קיימות 2030


מיקומך - Home