להלן מובאים קטעי עיתונות ומאמרי דעה שהתפרסמו אודות פרויקט "תחזית קיימות לישראל 2030":

צמיחה כלכלית והגבלתה - המבט של סיכונים סביבתיים

מתוך כתבה של צפריר רינת ב"הארץ" מתאריך 12.4.2012, העוסקת בדוח על נזקי הסביבה של ארגון Worldwatch, ומתייחסת גם ל"תחזית קיימות לישראל 2030":

...כדי לשנות את המצב הקיים, טוען הדו"ח כי אין להסתפק בתקנים מחמירים יותר לצמצום הזיהום או בפיתוח אמצעים טכנולוגיים לפתרון בעיות סביבתיות. יש צורך בצמצום ממשי של הצריכה ובמעבר הכלכלה למצב שבו אין גידול בניצול משאבי הטבע...

...במסגרת פרויקט "קיימות 2030", המשותף למכון ירושלים לחקר ישראל ולמשרד להגנת הסביבה, הוכן באחרונה מסמך על "צריכה בת-קיימא". לפי המסמך, שבין מחבריו גם יו"ר המועצה לצרכנות, ד"ר מיקי הרן, ניתן לקדם בישראל מעבר לצריכת שירותים במקום מוצרים. למשל, באמצעות חברות המשכירות לבתי מלון ציוד וריהוט ודואגות לתחזוקתו. אמצעי נוסף הוא בצריכה משותפת של מוצרים, כמו לדוגמה שירות השכרת האופניים בתל אביב...

תחרותיות כלכלית וקיימות

מתוך כתבה ב"הידען" אודות האינדקס לתחרותיות של הפורום הכלכלי העולמי (WEF), בתאריך 27.32012:

...ישראל מדורגת במקום ה 32 ב"אינדקס המשולב לתחרותיות בינלאומית...החל מהשנה, בוצעה הרחבה לאינדקס המקורי, והוכנסו בו שיקוליי קיימות כחלק מיכולת ההתחרות של מדינות לטווח ארוך...

...יש מספר מדדים המסבירים הירידה בדרוג. תחומים שבהם ישראל חלשה יותר: אי שיוויון חברתי המתבטא במדד ג'יני גבוה לאי שיוויון בחלוקת ההכנסות שפרושו הוא הפרש גדול בין עניים לעשירים בהכנסה הפנויה. ישראל חלשה גם בתחום שיתוף הפועלה הבינלאומי מפני שאינה מצורפת או מיישמת מספיק אמנות סביבה בינלאומיות וכן אין הקפדה מספיקה באכיפת תקנות סביבתיות...

שינויים בהרגלי הצריכה: משכירים, משתפים, ממחזרים

מתוך מאמר שפורסם ב-NRG מעריב מאת ד"ר מרים הרן לרגל יום הצרכן הבינלאומי שחל היום ה-15.3.2012, ומבוסס על חוות דעת שהוכנה (בשיתוף עם טלי שפיגל) כחלק מפרויקט תחזית קיימות לישראל 2030 בנושא אסטרטגית פעולה לצריכה בת קיימא:

"...צריכה בת קיימא אינה מכוונת לירידה ברמת החיים, אלא דווקא לפתיחה של הזדמנויות עסקיות חדשות, שמותאמות לאופי היזמי והחדשני של המגזר העסקי בישראל....".

חוות הדעת המלאה תועלה בקרוב במסגרת אסטרטגיות סביבתיות של הפרויקט.

על הקשר בין סביבה לכלכה ועל מגמות אפשריות לקראת 2030

מתוך ראיון ב-"ynet מקומי" עם ד"ר דורון לביא מתאריך 25.10.2011, מחבר חוות הדעת בתחום הסחר והכלכלה (יחד עם תומר אש):

"...במצב של 'עסקים כרגיל', כלומר באותה מדיניות ממשלתית כמו היום, אנחנו לא רואים המשך מגמה של קיימות בעתיד..."

"...על מנת שדבר זה יקרה (הימנעות ממגמת "עסקים כרגיל), צריכים להשקיע בתחומים סביבתיים, וזה לא אומר רק השקעה פיזית במתקנים, אלא גם השקעה בתחום הסביבתי, שהיא בתחום התכנון האסטרטגי, החינוך ושינוי בתרבות הניהול. אני חייב להגיד שסך הכל בשנתיים האחרונות אנחנו רואים מגמה במדינת ישראל לגבי הרצון של המדינה להשקיע בכל הנוגע לנזקים סביבתיים. יש הרבה שינוי בכל הנוגע לחוקים סביבתיים, שיש הרבה מהם, ויש השקעה בכל הנוגע במדיניות סביבתית, גם בתחום האנרגיה וגם בתחום הסביבה..."

בעקבות דאבוס 2012:  מעֲבר לחשיבה ארוכת טווח

מתוך מאמר דעה מאת ולרי ברכיה (מנהלת פרויקט קיימות 2030) ב-"NRG מעריב" מתאריך 25.1.2012 המצטט את דברי יו"ר הפורום הכלכלי העולמי קלאוס שוואב לקראת המפגש בדאבוס בינואר 2012:

"...עולם מורכב ודינמי מתקדם שיש בו קשרים, חיבורים וגורמים תלויים כה רבים יוצר לא רק תוצרים מגוונים אלא גם תוצאות שלא התכוונו אליהן ושמציבות כל העת אתגרים לגבולות החשיבה של המנהיגים ומחייבת אותנו ליצור מודלים חדשים...ההבנה שפעילויות האדם יש השפעה עצומה על המערכת האקולוגית של כדור הארץ חייבת ליצור שינויים מרחיקי לכת במדיניות ובהתנהגות של העולם. טביעת הרגל האקולוגית שלנו מוכרחה להיות מוטמעת לחלוטין במודלים העסקיים..."

Sustainability project asks bekons public support

From an article by Sharon Udasin in The Jerusalem Post, on February 15, 2012, about the "Sustainability Outlook to Israel 2030" project:

"A new environmental project that examines the country’s consumption trends for the past two decades and outlines potential outcomes and solutions for the following two is asking that the public actively participate in its still ongoing work..."

יעד ריאלי לפליטת גזי חממה

תגובה לחוות הדעת בנושא משק האנרגיה בבלוג "קוד ירוק".


מיקומך - תקשורת