סדנה בנושא: תחזיות לתכנון אסטרטגי ארוך טווח

הסדנה התקיימה ב-22.5.2012 ובה השתתפו נציגים של ה-OECD: קומי קיטמורי (Kumi Kitamori) וטון מנדרס (Ton Manders), שעסקו בהכנת התחזית הסביבתית של הOECD לשנת 2050, יחד עם נציגים מהמשרד להגנת הסביבה, משרד ראש הממשלה, מינהל התכנון במשרד הפנים, אנשי אקדמיה, מתכננים, ועוד.

 icon מסמך סיכום הסדנה

 מטרת הסדנה היתה לדון בתפקידן של תחזיות ארוכות טווח, בשיטות ובתהליכים להכנתן, ובאופני היישום שלהן. תחזית ה-OECD משתמשת בתחזית בסיס (baseline scenario) ועל גביה מודלים לחיזוי עם תנאים משתנים, ומציגה "אורות אדומים" בתחומים בה כלי מדיניות אינם מצליחים להשיג יעדים של פיתוח בר קיימא. תחזית קיימות לישראל 2030 משתמשת במתודה של פיתוח במקביל של מספר תסריטים לצד חזון לקיימות, ומציגה אסטרטגיות "איתנות" להתמודדות עם שלל התסריטים.

דף הבית


מיקומך - חדשות הפרויקט סדנה בתכנון אסטרטגי ארוך טווח