להלן מובאים קטעי עיתונות ומאמרי דעה שהתפרסמו אודות פרויקט "תחזית קיימות לישראל 2030":