על הקשר בין סביבה לכלכה ועל מגמות אפשריות לקראת 2030

מתוך ראיון ב-"ynet מקומי" עם ד"ר דורון לביא מתאריך 25.10.2011, מחבר חוות הדעת בתחום הסחר והכלכלה (יחד עם תומר אש):

"...במצב של 'עסקים כרגיל', כלומר באותה מדיניות ממשלתית כמו היום, אנחנו לא רואים המשך מגמה של קיימות בעתיד..."

"...על מנת שדבר זה יקרה (הימנעות ממגמת "עסקים כרגיל), צריכים להשקיע בתחומים סביבתיים, וזה לא אומר רק השקעה פיזית במתקנים, אלא גם השקעה בתחום הסביבתי, שהיא בתחום התכנון האסטרטגי, החינוך ושינוי בתרבות הניהול. אני חייב להגיד שסך הכל בשנתיים האחרונות אנחנו רואים מגמה במדינת ישראל לגבי הרצון של המדינה להשקיע בכל הנוגע לנזקים סביבתיים. יש הרבה שינוי בכל הנוגע לחוקים סביבתיים, שיש הרבה מהם, ויש השקעה בכל הנוגע במדיניות סביבתית, גם בתחום האנרגיה וגם בתחום הסביבה..."


מיקומך - תקשורת מאמר של דורון לביא - סביבה וכלכלה