בעקבות דאבוס 2012:  מעֲבר לחשיבה ארוכת טווח

מתוך מאמר דעה מאת ולרי ברכיה (מנהלת פרויקט קיימות 2030) ב-"NRG מעריב" מתאריך 25.1.2012 המצטט את דברי יו"ר הפורום הכלכלי העולמי קלאוס שוואב לקראת המפגש בדאבוס בינואר 2012:

"...עולם מורכב ודינמי מתקדם שיש בו קשרים, חיבורים וגורמים תלויים כה רבים יוצר לא רק תוצרים מגוונים אלא גם תוצאות שלא התכוונו אליהן ושמציבות כל העת אתגרים לגבולות החשיבה של המנהיגים ומחייבת אותנו ליצור מודלים חדשים...ההבנה שפעילויות האדם יש השפעה עצומה על המערכת האקולוגית של כדור הארץ חייבת ליצור שינויים מרחיקי לכת במדיניות ובהתנהגות של העולם. טביעת הרגל האקולוגית שלנו מוכרחה להיות מוטמעת לחלוטין במודלים העסקיים..."


מיקומך - תקשורת מיחזור זה לא מספיק