יעד ריאלי לפליטת גזי חממה

תגובה לחוות הדעת בנושא משק האנרגיה בבלוג "קוד ירוק".


מיקומך - תקשורת יעד ריאלי לפליטת גזי חממה