מדדים לרווחת האדם

  • PDF

לצד הדגש המיוחד אשר ניתן להיבט הסביבתי והדרישה להותיר משאבים במצב מיטבי לדורות הבאים, נבחרו גם מדדים לרווחת האדם (wellbeing ) שתפקידם להצביע על מגמות   חברתיות וכלכליות מתוך הבנה של הקשרים ההדוקים ביניהם. השוואת המדדים נערכה על פי נתוני ה-OECD:


 

תוחלת חיים

השכלה על יסודית

שעות עבודה רבות

אוריינות קריאה
קשרים חברתיים תמיכה חברתית
שביעות רצון מהחיים

בחזרה למדדים


מיקומך - מדדים