צרויה שבח

גב' שבח היא  יועצת לאסטרטגיה ומדיניות סביבתית, ומחזיקה בתואר שני ביחסים בין לאומיים עם התמחות בכלכלה, ניהול משאבים ומדיניות סביבתית מאוניברסיטת ג'ונס הופקינס בארה"ב, ובתואר ראשון בביולוגיה מאוניברסיטת תל אביב. לגב' שבח ניסיון בין לאומי רב בעבודה עם גורמי ממשל במדינות שונות, ארגונים דוגמת האו"ם, ה- OSCE   וה-OECD, גופי מסחר ומכוני יצוא וחברות בין לאומיות. היא מייעצת לגופים בסקטור הציבורי והפרטי בישראל ובארה"ב בממשקי סביבה, תעשייה ועסקים. בימים אלו מפתחת עבור המשרד להגנת הסביבה מתווה לקידום תעשייה בת קיימא לישראל כהמשך למחקר אשר ערכה בנושא במסגרת מכון מילקן. גב' שבח ריכזה את דו"ח הערכת הביצועים הסביבתיים הראשון של מדינת ישראל על ידי ה-OECD שהתפרסם בנובמבר 2011. בין השנים 2001-2005 הייתה בין מייסדי הקמת עמותה חברתית בצפון פורטוגל ופעלה לגיוס כספים לבניית תכניות עבור ילדים ממשפחות מעוטות יכולת בשיתוף עם הרשויות המקומיות וגופים פילנתרופים.

 

בחזרה לחוות הדעת