הימצאות חלקיקים באוויר

  • PDF

מדד המבטא את זיהום האוויר על-ידי חלקיקים כתוצאה משימוש בדלקים בתעשייה ובתחבורה

בפליטות אלו חלה ירידה משמעותית, אך בתוך הערים נרשמו ריכוזי חלקיקים גבוהים יחסית למדינות ה-OECD ובמיוחד ריכוזים של חלקיקים נשימים עדינים

החלקיקים הנשימים PM10 נובעים מסופות אבק (מקור טבעי) ומשריפת דלקים בתחנות כוח ובתעשייה (מקור אנתרופּוגני). עבודה זו עסקה בפליטות PM10 משריפת דלקים בלבד. מאמצע שנות ה-90 הסתמנה בישראל מגמה כללית של צמצום בפליטות ובשנות ה-2000 נרשמה הפחתה של כ-44% בפליטות מכל מקורות הפליטה: ייצור חשמל (מקור עיקרי) ושאר ענפי התעשייה, כלי רכב ומקורות אחרים. ריכוזי הרקע של PM10 בישראל גבוהים מפאת סמיכותה לרצועת מדבריות סובטרופיים ולסופות האבק המתחוללות בהם. חריגת ריכוזים מן התקן נרשמת ב-21 ימים בשנה, שהם כ-6% מן הזמן, כולל ימים של סופות אבק. בחינת הריכוזים של PM2.5 החלה בשנות ה-2000 והיא מצביעה על חריגה מתקן היעד השנתי בכל הארץ ולאורך כל שנות המדידה. בהשוואה בינלאומית של ריכוזי PM10 באזורים אורבאניים, ישראל תופסת  מקום גבוה יחסית, אולם נרשמה בה מגמת הפחתה של 42%, שהיא הגדולה ביותר לשנות ה-2000 בהשוואה לשאר מדינות ה-OECD.

icon למסמך המלא

חזרה למדדים


מיקומך - מדדים