תחבורה: רמת מינוע ונסועה

  • PDF

מדדים לבחינת הלחץ הסביבתי הנובע מתחבורה ומשימוש גובר בדלקים

רמת המינוע בישראל נמוכה יחסית למדינות ה-OECD. עם זאת צפויה עלייה ניכרת בנסועה, שתכביד את העקה הסביבתית

צי הרכב בישראל גדל בשני העשורים האחרונים בשיעור ניכר. מספר כלי הרכב הפרטיים עלה בכ-160% והנסועה עלתה ב-186% וזאת ביחס לגידול של 69% בהיקף האוכלוסייה. שיעור "הרכבים הצמודים" מתוך כלל צי הרכב הפרטי, הגיע בסוף שנת 2009 לכ-13% – כשני שליש מהם בבעלות חברות ליסינג. בשנת 2006 הגיע שיעור הרכבים הצמודים לכדי 60% מסך הרכבים החדשים שנרכשו, וזאת בהשוואה לכ-30% באמצע שנות ה-90. שיעור זה ירד באחוזים ספורים בשלוש השנים האחרונות. רמת המינוע באשכול החברתי-כלכלי הגבוה ביותר מגיעה ל-463 כלי רכב פרטיים ל-1,000 נפש – פי 5 מרמת המינוע באשכול החברתי-כלכלי הנמוך ביותר, בּו יש רק 73 כלי רכב פרטיים ל-1,000 נפשות. הן רמת המינוע והן הנסועה בישראל נמוכות בהשוואה למדינות המערב. כמו כן, שיעור הנסועה ברכב פרטי מתוך סך הנסועה בצי הרכב בישראל נמוך בהשוואה למדינות ה- .OECDעם זאת, הגידול בנסועה בישראל מאז שנות ה-90 היה מן הגבוהים במדינות ה-OECD 114% בשנים 2004-1990. היקף הנסועה והגידול בנסועה מעמידים את ישראל, שהיא מדינה קטנה וצפופה, בפני בעיה סביבתית חמורה. התחזית ל-2030, בהנחת עסקים כרגיל, צופה כי רמת המינוע הממוצעת תגיע לכ-350 כלי רכב ל-1,000 תושבים – גידול של כ-35% ביחס לשנת 2009. הגידול בנסועה ובנסועה-לנפש צפוי לגדול בכ-65%-60%. לפי הנחה זו צפויה עלייה ניכרת במדדים התחבורתיים, שמשמעותה הרחבת כבישים קיימים ופיתוח כבישים חדשים, שאליהם תתלווה עלייה בצריכת דלקים ובזיהום האוויר.

icon למסמך המלא

חזרה למדדים


מיקומך - מדדים