הכנסה פנויה לנפש

  • PDF

מדד המצביע על יכולתם או אי-יכולתם של משקי-בית, לפי עשֹירוני-הכנסה, לרכּוש שירותים ומוצרים, לאחר ההוצאה על מזון

בישראל שורר פער של פי 25 בהכנסה הפנויה לנפש בין העשירון העליון לעשירון התחתון – פער שמביא לריכוז כוח הקנייה ועומסי הצריכה בידי פלח אוכלוסייה מצומצם. היות שהכנסה פנויה גבוהה מעודדת את הצריכה ואת הלחץ על הסביבה, נדרשת מדיניות ממשלתית מתקנת, שתלוּוה בצעדים שישנו את דפוסי הצריכה של העשירונים העליונים והתחתונים כאחד.

הכנסה פנויה לנפש היא חלק ההכנסה שנותר לאחר ניכוי ההוצאות על מזון וחלוקתו למספר הנפשות במשק הבית. ממוצע ההכנסה החודשית הפנויה לנפש בעשירון התחתון, עמד בשנת 2008 על פחות מ-400 ₪ (כ-50% מן ההכנסה הכוללת) ואילו בעשירון העליון הוא עמד על 10,000 ₪ לנפש (כ-90% מההכנסה הכוללת). הפער בהכנסה הפנויה לנפש בין העשירון העליון לעשירון התחתון הולך ומעמיק עם השנים. המחסור בקרב העשירונים התחתונים הוא בבחינת כדור שלג המונע רכישת השכלה ואיכות חיים סבירה, משריש את הפערים, מעצים אותם ומעביר אותם מדוד לדור. הפערים צפויים להחמיר עד 2030 תוך שיפור מצומצם של מצב העשירון התחתון כאשר ההכנסה הפנויה אחרי ההוצאה על מזון תעמוד על  550 ₪ ואילו בעשירון העליון תעלה ותעמוד על 18,000 ₪ .

icon למסמך המלא

חזרה למדדים


מיקומך - מדדים