פליטות תחמוצות חנקן

  • PDF

מדד המבטא את מידת זיהום האוויר כתוצאה משריפת דלקים הן ממקורות נייחים והן מכלי-רכב

חלה ירידה בפליטות NOx, אך ישנם ריכוזים גבוהים לאורך צירי תחבורה עירוניים במרכז הארץ; מגמות ההפחתה בפליטות אלו דומות למגמות המסתמנות במדינות מפותחות

בשנות ה-2000 חלה ירידה של כ-12.5% בפליטות של תחמוצות חנקן, ונרשמה ירידה של כ-25% בפליטות של תחמוצות חנקן לנפש. כמו כן חלה הפחתה של 4.6% בממוצע השנתי של פליטות תחמוצות חנקן ליחידת תמ"ג. הפחתה זו נובעת בעיקר מצמצום הפליטות מכלי רכב, אך לאורך השנים נמדדו עדיין חריגות בריכוזי תחמוצות חנקן בתחנות ניטור האוויר המוצבות במטרופולינים ת"א וירושלים, בעיקר בסמוך לצירי תחבורה ראשיים. הפליטות לנפש בישראל נמוכות מעט מן הממוצע שנמדד במדינות ה-OECD. גם בפליטות לנפש נמצאה בישראל בשנות ה-2000 מגמת הפחתה, כבמרבית המדינות. ברם, הפליטות של תחמוצות חנקן ליחידת תמ"ג עולות בישראל על הממוצע במדינות ה-OECD. עם זאת יש לציין כי מסתמנת בישראל מגמת צמצום גם במדד זה, בדומה למגמה המסתמנת במפותחות שמדינות ה-OECD.

icon למסמך המלא

חזרה למדדים


מיקומך - מדדים