תחזית קיימות לישראל 2030

  • PDF

התובנות שהצטברו בשלבי הפרויקט השונים - ניתוח המדדים, חוות דעת המומחים, תסריטים עתידיים ל-2030, חזון קיימות, אסטרטגיות לפעולה וחבילות כלי מדיניות  - כל אלה יחדיו יגובשו לכדי "תחזית קיימות לישראל 2030".

למי מיועדים תוצרי פרויקט "תחזית קיימות לישראל 2030"?בחזרה למבנה הפרויקט


מיקומך - מבנה הפרויקט