חזון קיימות לישראל 2030

  • PDF

בשלב מתקדם של הפרויקט, לאחר שרטוט עתידים אפשריים, גובש חזון קיימות לישראל 2030. הדבר לא נעשה בראשית הפרויקט, על מנת שיהיה זה חזון "אפשרי" ולא רק חלום. החזון המשותף נוצר משילוב של מגוון רחב של חזונות אישיים שחוברו על  ידי חברי צוות הפרויקט, ולמעשה מציג מסגרת המאפשרת להעריך האם תסריט "עסקים כרגיל" מוביל  למקום שבו רצוי שישראל תהיה בשנת 2030, ומאפשר לזהות את נקודות הפער שבהן נחוצה הפעלת אמצעי התערבות שונים.

לחזון קיימות לישראל 2030

בחזרה למבנה הפרויקט


מיקומך - מבנה הפרויקט