בניית תסריטים

  • PDF

לצד ההבנה והניתוח של  תסריט "עסקים כרגיל", צוות של מומחי סביבה, מהמובילים בתחומם, גיבש שישה תסריטים חלופיים לישראל בשנת 2030. תהליך בניית התסריטים מאפשר הסתכלות "מחוץ לקופסה" והעלאת תובנות על גישות שונות לקביעת מדיניות. תסריט "עסקים כרגיל" ( (BAUוהתסריטים החלופיים, סיפקו מגוון עשיר של עתידים לישראל, שצפו בין השאר מחאה חברתית עוד קודם להתרחשותה בקיץ 2011. צוות החוקרים לא הופתע כלל מעצם התפרצותו של גל המחאה שלווה בהפגנות רחבות היקף אלא מכך שהתסריט התממש מוקדם מהצפוי. מה שמחדד את ההנחה שגם התסריטים האחרים עשויים להתממש במהרה. למעשה, מטרת בניית התסריטים הייתה להדגים את המגוון הרחב של עתידים אפשריים בבואנו לתכנן אסטרטגיות להתערבות. מיקומך - מבנה הפרויקט