בסיס ידע מומחים

  • PDF

במסגרת הפרויקט נבחרו מספר נושאים הרלוונטיים לקיימות - באותם נושאים התבקשו מספר מומחים, ממגוון תחומי ידע, לספק את תובנותיהם, כל אחד בתחומו, על תהליכים ומגמות שהתרחשו במהלך 20 השנים האחרונות בישראל, להצביע על הסוגיות המרכזיות כיום, ולאפיין את הסוגיות המרכזיות שאיתן ישראל תצטרך להתמודד ב-20 השנים הבאות. המומחים מספקים אוסף של דעות, לעיתים משתלבות ולעיתים סותרות, שעשויות לאפשר לקובעי המדיניות לזהות את הסוגיות הרלוונטיות בתסריט מגמת "עסקים כרגיל" ולהצביע על הנקודות בהן נחוצה התערבות.


לחוות דעת מומחים

בחזרה למבנה הפרויקט


מיקומך - מבנה הפרויקט