ניהול בר-קיימא של חומרי גלם לתעשייה - תקציר

  • PDF

חוות הדעת הוכנה על ידי ד"ר ורד בלאס, אוניברסיטת תל-אביב

תהליכי העבר: עד השנים האחרונות לא ניתן משקל רב לנושא ניהול מחצבים לתעשייה ולא נבחן ניתוק הקשר בין צמיחה כלכלית ופגיעה בסביבה בישראל. באמצע שנות ה-90 החלו מדינות רבות החלו לפעול לעידוד הנושא באמצעות יצירת כלכלה מחזורית בה חומרי גלם חוזרים למעגל הייצור על ידי מִחזור ושימוש חוזר, הפחתת הטמנת פסולת, ועל ידי ייעול השימוש במשאבים כגון הקטנת כמות חומרי הגלם הדרושים, הקטנת האנרגיה הדרושה לייצור ושימוש, וכו'. בישראל, הנושא של יעילות השימוש במשאבים ידוע בעיקר בתחום המים, בו היא מובילה, אך גם בהרבה נושאים נוספים כגון אנרגיה, חומרי גלם וכו', ישראל נמצאת בראשית הדרך מבחינת מדיניות ויישום תפישה זו בתעשייה.

מגמות ההווה: יעילות השימוש במשאבים מתייחסת לנושאים שונים כגון אנרגיה, טביעת רגל פחמנית, חומרי גלם ופסולות, מים, קרקע, וכו'. חברות, סקטורים, ערים, ומדינות מתחילות למדוד ולהשתפר בנושאים אלו, בעזרת מדדים שונים. התפיסה בכלכלה מחזורית, רואה את הפסולת ותוצרי הלוואי כמשאב בהם נעשה שימוש חוזר מיטבי של שימוש במוצרים, חלפים, וחומרים. על מנת להגיע לאחוזי השבה גבוהים של 80-90% יש צורך בפיתוח שוק מִחזור, בחקיקה מתקדמת, סמביוזה תעשייתית, ובקידום עקרונות ייצור וצריכה בת קיימא,  כולל שינויים כבר בשלב תכנון המוצרים והשירותים הנצרכים. מדינת ישראל מקדמת את נושא ההשבה והמִחזור של פסולת אך אנחנו רק בראשיתה של המהפכה. אחד הנושאים החשובים בתחום זה הינו נושא המינרלים הנדירים
(rare earth minerals). נושא זה תופס את תשומת הלב של מדינות רבות מכוון ש-95% מייצור מינרלים אלו נמצא היום בידי סין שהחלה לאחרונה להגביל את הייצוא של מינרלים אלו למדינות מסוימות על מנת לשמור על תחרותיות ויכולות ייצור מקומיות. מינרלים אלו דרושים באפליקציות שונות ומוצרים חדשניים שמיוחסים לתעשיית הקלינטק והתקשורת ולכן משמעותיים, בייחוד עם הרצון של מדינת ישראל לעבור לצמיחה ירוקה ולהפוך למובילה בתחום ה-eco-innovation, green IT, ותחליפי הנפט.

תסריט "עסקים כרגיל": היעדר מדיניות ממשלתית ברורה באשר לניהול מחצבים לתעשייה מקומיים ומיובאים. שיפור מינימאלי באחוזי השבה ומִחזור והמשך הטמנה. הסתמכות על מהלכים וולונטריים של התעשייה ועל השוק החופשי.

תסריטים חלופיים:

קביעת מדיניות כלכלה מחזורית בישראל ליעדים קצרי וארוכי טווח בנושא מִחזור, הטמנה, פיתוח תעשיית טכנולוגיות מִחזור, עידוד סימביוזה תעשייתית, וניהול הסחר במשאבי סביבה מיובאים. התייחסות התמ"ת לנושא מינרלים נדירים וקביעת סדרי עדיפויות למשק הישראלי. בחינת תזרימי חומרים קריטיים על בסיס ביצוע MFA  ויצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מדינות הגוש האירופאי, יפן, ארה"ב וכו'. הקצאת משאבים למחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות מִחזור, כימיה ירוקה, התייעלות, וחדשנות סביבתית.

icon למסמך המלא


חזרה לחוות דעת מומחים


מיקומך - חוות דעת מומחים