משק האנרגיה - תקציר

  • PDF

חוות הדעת הוכנה על ידי ד"ר עמית מורשמעון סרוסי ומלקולם איינספן, חברת אקואנרג'י בע"מ

תהליכי העבר: מדינת ישראל היתה תלויה בייבוא דלקים, וסבלה בשל היותה "אי חשמל" ללא חיבור לרשתות בינלאומיות. הפחם נבחר להיות מקור אנרגיה אסטרטגי לייצור חשמל, וננקטו אמצעים להפחתת השפעות סביבתיות בהתאם למקובל באותה תקופה; ייצור החשמל הולכתו וחלוקתו מתבצעים על-ידי חברה ממשלתית (חברת חשמל) שמטרתה אבטחת אמינות אספקת חשמל.

מגמות ההווה: כניסת גז טבעי לשוק האנרגיה סוללת את הדרך לכניסת יצרני חשמל פרטיים,  מהווה שינוי מבני מהותי לישראל ומפחיתה את התלות בייבוא דלקים; היקף הפיתוח של אנרגיה מתחדשת היה עד היום מצומצם מאוד; הושגה הפחתה משמעותית של זיהום אוויר משריפת דלקים לייצור חשמל אך עדיין לא ברור כיצד ישראל תעמוד במחויבות להפחתת גזי חממה.

תסריט "עסקים כרגיל": מחיר הנפט לא צפוי לרדת ולעומתו מחיר הגז הטבעי צפוי לעלות. גז טבעי יספק תוך עשור 70% מצרכי המשק לייצור חשמל ולאספקת אנרגיה למפעלים גדולים. יינקטו צעדים לגיוון מקורות אספקת גז טבעי.  למרות ההתייעלות האנרגטית תהיה עלייה בצריכת חשמל ב64% בהשוואה ל-2009. היקף ייצור אנרגיה מתחדשת יגיע  עד ל- 10% . הואיל ומדינת ישראל תישאר "אי חשמלי" ולאור העובדה שבמערכת אספקת החשמל אין ייתור (redundancy) יהיה צורך בגיבוי מקורות אנרגיה על-ידי סולר ומזוט.

תסריטים חלופיים:

תסריטים שלפיהם מקורות האנרגיה יגדלו:

  • שמירת רזרבה ארוכת טווח של גז טבעי לישראל באמצעות הגבלת ייצואו;
  • יבוא גז טבעי נוזלי LNG, אחסון והתקנת מתקן רה-גזיפיקציה  בים (מיכלית נייחת או ניידת)
  • העלאת היקף ייצור החשמל  ממקורות אנרגיה מתחדשים ל- 20% מסך צריכת החשמל תוך ייעוד כ-300 קמ"ר בנגב למתקנים סולריים;
  • הקמת תחנות כוח גרעיניות בהספק  של כ- 4  GW ;

 

תסריטים לפיהם ההתייעלות האנרגטית תגדל:

  • הקמת רשת חשמל חכמה דו-כיוונית לניהול עומסים, לרבות רכב חשמלי;
  • שימוש בגז טבעי לתחבורה ( ,CNGמתנול);
  • שימוש בדלק מקומי המופק מפצלי שמן לתחבורה ולתעשייה;
  • נקיטת צעדים להשגת 20% התייעלות אנרגטית; 

icon למסמך המלא

חזרה לחוות דעת מומחים


מיקומך - חוות דעת מומחים