בית

ציטוט מניוזלטר מס' 7: חוסן וקיימות

  • PDF

ציטוט מניוזלטר מס' 7: חוסן וקיימות 

קיימוּת וחוסן הם שני מונחים אשר קשורים זה בזה. קיימוּת נועדה להבטיח שהשימוש שהאדם עושה בהווה, במשאבים העומדים לרשותו לא יפגע במערכות האקולוגיות, החברתיות והכלכליות, וישמר את המשאבים גם לדורות הבאים. במלים אחרות, הכוונה לפיתוח העונה לצורכי ההווה, מבלי לסכן את צורכי העתיד. קיימוּת היא מושג נורמטיבי, המתייחס למחויבויות כלפי הדורות הבאים, כאשר השאלה המרכזית היא: באיזו מידה יש לשמר משאבים כדי שילדינו ונכדינו גם הם יוכלו לקבל את צורכיהם?

חוסן עוסק ביכולתן של מערכות לספוג הפרעות ושינויים מבלי לשנות את המבנה שלהן. הדבר כרוך ביכולת אדפטציה וחידוש של המערכות לשנות את עצמן, עליהן להיות אלסטיות, גמישות מה שיאפשר להן לסטות ממסלולן הטבעי אך בה בעת להתאים את עצמן למצב החדש.

 

 המאמר המלא

  • PDF

תובנות מריו+20

מנהיגי העולם נפגשו ביוני 2012 להכריז על חזונם לעתיד בפסגה עולמית "ריו+20", 20 שנה לאחר הפסגה "סביבה ופיתוח" שללא ספק היתה אבן דרך משמעותית בקידום תפיסה של קיימות בסדר היום העולמי. מה ניתן ללמוד ממסמך הסיכום של הפסגה? להלן מספר סעיפים רלוונטים לקיימות בישראל שיש לעודדם:

(4) מעבר מדפוסי צריכה שאינם ברי קיימא לדפוסי צריכה וייצור ברי קיימא.
(38) יצירת מדדי התקדמות (progress) משלימים למדד התמ"ג המודד צמיחה כלכלית.
(47) עידוד עסקים לדווח על הפנמת קיימות בארגונם
(63) הפנמת שיקולים של חברה, סביבה וכלכלה בתהליכי קבלת החלטות, ושילוב חבילות אמצעים שונים (mix of measures) בכדי לקדם כלכלה ירוקה בקונטקסט של פיתוח בר קיימא
(136) הדגשת החשיבות של ערים בנות קיימא, לרבות התחדשות עירונית ונגישות בהן ללא כלי רכב...

לסעיפים נוספים ולתובנות מפסגת ריו+20 והקשר לפרויקט תחזית קיימות לישראל 2030 - המאמר המלא בבלוג

  • PDF

סדנה בנושא: תחזיות לתכנון אסטרטגי ארוך טווח

הסדנה התקיימה ב-22.5.2012 ובה השתתפו נציגים של ה-OECD: קומי קיטמורי (Kumi Kitamori) וטון מנדרס (Ton Manders), שעסקו בהכנת התחזית הסביבתית של הOECD לשנת 2050, יחד עם נציגים מהמשרד להגנת הסביבה, משרד ראש הממשלה, מינהל התכנון במשרד הפנים, אנשי אקדמיה, מתכננים, ועוד. icon מסמך סיכום הסדנה

מטרת הסדנה היתה לדון בתפקידן של תחזיות ארוכות טווח, בשיטות ובתהליכים להכנתן, ובאופני היישום שלהן. תחזית ה-OECD משתמשת בתחזית בסיס (baseline scenario) ועל גביה מודלים לחיזוי עם תנאים משתנים, ומציגה "אורות אדומים" בתחומים בה כלי מדיניות אינם מצליחים להשיג יעדים של פיתוח בר קיימא. תחזית קיימות לישראל 2030 משתמשת במתודה של פיתוח במקביל של מספר תסריטים לצד חזון לקיימות, ומציגה אסטרטגיות "איתנות" להתמודדות עם שלל התסריטים.

  • PDF

ציטוט מניוזלטר מס' 4: הטבע – מערכת תומכת-חיים ומעניקת קיימות

"טבע" אינו רק נופי בראשית ובהם אוושת יערות, שירת ציפורים ורפרוף פרפרים המעניקים לנו השתאות, התרגשות, הנאה ומרגוע בחופשותינו. אלא, מבלי שנחוש בקיומו, הוא עמנו בכל רגע של חיינו, בכל עת ובכל אתר בו נימצא. כל רכיביו, הדוממים – מסלע, קרקע, מים ואוויר, והחיים – צמחים, חיות ויצורים זעירים, אינם מאסף אקראי של פריטים נייחים, אלא מארג של יחסי גומלין מורכבים, חלקם רופפים, רובם אמיצים, וכולם משתנים בעוצמותיהם וכיוונם בתדירויות שונות ומשתנות...

...הטבע מתפקד אפוא כמערכת - מערכת ייצור ותחזוק שוטף של יצורים חיים. אנו חיים במערכת זו, שהיא ביתנו, ולכן היא נקראת "מערכת אקולוגית" (אקו – בית ביוונית). זהו בית שלא מעניק רק מחסה, אלא מספק, באמצעות מכלול היצורים החיים שבו, את הרכיבים החיוניים לקיומנו כמו חמצן, מים ומזון, באיכויות, במקומות, ובזמנים העונים על צרכינו...

מתוך מאמר שנכתב על-ידי פרופ' אוריאל ספריאל, מבוסס על חוות דעת בנושא "מערכות אקולוגיות ושירותיהן" שנכתבה במסגרת פרויקט תחזית קיימות לישראל 2030

המאמר המלא

חוות הדעת בנושא מערכות אקולוגיות בישראל

  • PDF

ציטוט מניוזלטר מס' 5: קרקע ומרחב – מטרופולין מנהריה עד באר שבע או המשך התרחבות "מדינת תל אביב"?

...אם ימשיכו המגמות כפי שהן כיום (לפי תסריט "עסקים כרגיל"), תמשיך הקרקע לשמש מכשיר המאפשר פתרון בעיות חברתיות וכלכליות לטווח קצר בלבד. צפוי המשך התרחבות של השטח הבנוי, התחדשות עירונית תתקיים רק כאשר היא מוערכת כ"כלכלית", מגורים ופעילות מסחרית ותעשייתית ימשיכו לעבור למרחב מחוץ לערים, הבניה הכפרית והבניה הפרברית יתרחבו בקצב מואץ...

...ההזדמנות להתגבשות שדרה עירונית ארצית: מערכת יעילה ומשולבת של נגישות ושימושי קרקע שתשמש בסיס לכלכלה בעלת כושר תחרות, לרקמה עירונית בת קיימא, ולהפחתת הלחץ על המרחב הפתוח...

מתוך מאמר שנכתב על-ידי אדריכל דן סתיו, מבוסס על חוות דעת בנושא "קרקע ומרחב" שנכתבה במסגרת פרויקט תחזית קיימות לישראל 2030, ב-2011.

המאמר המלא

חוות הדעת בנושא קרקע ומרחב


מיקומך - Home