תחזית קיימות לישראל 2030

כיצד יראו פני הסביבה והחברה בישראל בשנת 2030 ?

שאלה זו עמדה לנגד עיניו של צוות החוקרים בפרויקט "תחזית קיימות לישראל 2030" - תהליך ניסיוני ראשוני המציע דרכים לחשיבה ארוכת טווח, ומתווה לישראל מקיימת בשנת 2030. להרחבה

חדשות               קטעי וידאו           בלוג         מצגות

דוח סופי:  תחזית קיימוּת לישראל 2030 

חזון קיימות לישראל 2030

חזון קיימות לישראל 2030

אוכלוסייה

 1. אוכלוסיית ישראל בשנת 2030 חיה בסביבה בת קיימא, בביטחון כלכלי ובסביבה אזורית יציבה.
 2. שיעור הגידול של האוכלוסייה, הטכנולוגיה ודפוסי הצריכה הקיימים מבטיחים את צורכי הדור הנוכחי ושמירה על המשאבים לטובת הדורות הבאים.

כלכלה

 1. הפיתוח הכלכלי מנותק מהפגיעה בסביבה ומתאפשרת שמירה מֵרבית על המשאבים הקיימים.
 2. הכלכלה פועלת במסגרת מעגלית (ייצור, צריכה ושיווק) המביאה לאופטימיזציה בשימוש במשאבים ולצמצום פליטות ופסולות.
 3. חלה הקטנה מהותית בצריכת המשאבים ובפגיעה בסביבה בעקבות מעבר מכלכלת מוצרים לכלכלת שירותים, משינוי דפוסי צריכה ומהפיכת פסולת למשאב.
 4. הפעילות הכלכלית מאופיינת בחדשנות וביזמות, ומדינת ישראל מהווה pilot ליישום מסחרי בתחום הקלינטק.
 5. הפיתוח הכלכלי מלווה בהכללה של אזורים וקבוצות אוכלוסייה חלשות תוך חלוקת פירות הצמיחה והעלויות והתועלות באופן שמשפר את המצב הכלכלי ואיכות החיים של כלל קבוצות האוכלוסייה.

חברה

 1. המעמד של הפרט בחברה מנותק מצריכה חומרית.
 2. בחברה זו ניתנת הזדמנות לחיים במעגלים השונים שבין אינדיבידואליות לקהילתיות וכן לקיומן של מגוון הזהויות המאפיין את החברה הישראלית.
 3. הערכים המנחים מבוססים על פוסט-חומרנות, תמיכה הדדית, ומפגש תרבותי בין מורשת העבר ואתגרי העתיד.

ערים

 1. האוכלוסייה מרוכזת בערים שהוקמו עד סוף המאה העשרים תוך שמירה על איכות חיים גבוהה.
 2. הערים מתאפיינות בצפיפות גבוהה המאפשרת חיים עירוניים שוקקים ושמירה על מרחבים ציבוריים פתוחים בשולי הערים.
 3. האוכלוסייה מתגוררת ב"בניינים ידידותיים לאדם ולסביבה" תוך צמצום במשאבים וניהול מתוחכם של מערכות.
 4. התושבים משתמשים בעיקר בתחבורה ציבורית יעילה, נוחה ונגישה, המשחררת מהתלות ברכב הפרטי.
 5.  בערים קיימים מרחבים ציבוריים מגוונים המאפשרים קיום של תרבות עירונית תוססת ומפגשים אקראיים ומגוונים של אוכלוסיות.

תשתיות

 1. קיימת נגישות רחבה של כל קבוצות האוכלוסייה להזדמנויות תעסוקה ושירותים שמתבססת על תשתיות פיזיות ווירטואליות.
 2. המדינה מרושתת ברשת של תשתיות מתקדמות בעלות גמישות ויכולת הסתגלות לשינויים טכנולוגיים ואחרים.
 3. היישובים מקושרים בתחבורה ציבורית יעילה, זמינה ונוחה. בין היישובים עוברים מסדרונות תשתית משותפים. התשתיות מנוהלות באופן יעיל ואפקטיבי באמצעות מערכות מידע מתקדמות.

מים

 1. אספקת המים אינה מהווה סיכון, גם במצב של שינוי אקלים, עקב הרחבת מקורות אספקה ומניעת אובדן מים.
 2. קיימת השבת מים לנחלים ולטבע .
 3. אספקת מים שפירים לחקלאות מוגדרת על פי אינטרסים לאומיים של שימור נוף וקרקע.

אנרגיה

 1. מדינת ישראל מספקת את מלוא צרכיה בתחום האנרגיה בעקבות פיתוח שדות גז טבעי והסדרת יכולת קליטת גז טבעי במצב צבירה נוזלי. שדות גז נשמרים ברזרבה.
 2. מדינת ישראל מובילה בפיתוח וביישום טכנולוגיות  של התייעלות ייצור אנרגיה סולארית, אחסון חשמל, ומערכת תמסורת "חכמה".

אקולוגיה

 1. השירותים האקולוגיים בישראל (אספקה, בקרה, ותרבות) מתאפיינים בכושר עמידות גבוה בשל שימור מרחבים פתוחים ומסדרונות, ובשל שימור המגוון הביולוגי.

משילות

 1. המדינה נשענת על מערכת דמוקרטית המטפחת דמוקרטיה השתתפותית.
 2. קיים ביזור בקבלת החלטות בין הממשל המרכזי והמקומי, בין דרגים נבחרים לדרגים מקצועיים ובין החברה על מגוון קהילותיה באופן המקיים איזון ושמירה על עקרון השיוּריוּת (subsidiary). הדבר מאפשר חלוקת סמכויות וחלוקת משאבים באופן התורם להעלאת איכות החיים של כלל הציבור ולהגדלת העמידות החברתית.
 3. קיים תכנון לטווח ארוך וראיה אינטגרטיבית עם דגש על מניעת סיכונים.
 4. קבלת החלטות מבוססת על נתונים ומחקר מדעי תוך קיום דיון ערכי. כל אלה מבטיחים עמידות גמישה ומסתגלת.

ישראל בעולם

 1. ישראל מהווה חלק פעיל בעולם המפותח, מקיימת את התחייבויותיה (לרבות מחויבויות סביבתיות וחברתיות) ומובילה בתחומים מרכזיים.
 2. ישראל פועלת להפחית את חשיפתה לסיכונים בסחר העולמי עקב תלותה בו, על ידי השתתפותה בקבוצות בינלאומיות בתחומים בהם יש לה אינטרס או מומחיות.

חזרה לדך הבית


icon חזון קיימות לישראל 2030

תובנות מריו+20

מנהיגי העולם נפגשו ביוני 2012 להכריז על חזונם לעתיד בפסגה עולמית "ריו+20", 20 שנה לאחר הפסגה "סביבה ופיתוח" שללא ספק היתה אבן דרך משמעותית בקידום תפיסה של קיימות בסדר היום העולמי. מה ניתן ללמוד ממסמך הסיכום של הפסגה? להלן מספר סעיפים רלוונטים לקיימות בישראל שיש לעודדם:

(4) מעבר מדפוסי צריכה שאינם ברי קיימא לדפוסי צריכה וייצור ברי קיימא.
(38) יצירת מדדי התקדמות (progress) משלימים למדד התמ"ג המודד צמיחה כלכלית.
(47) עידוד עסקים לדווח על הפנמת קיימות בארגונם
(63) הפנמת שיקולים של חברה, סביבה וכלכלה בתהליכי קבלת החלטות, ושילוב חבילות אמצעים שונים (mix of measures) בכדי לקדם כלכלה ירוקה בקונטקסט של פיתוח בר קיימא
(136) הדגשת החשיבות של ערים בנות קיימא, לרבות התחדשות עירונית ונגישות בהן ללא כלי רכב...

לסעיפים נוספים ולתובנות מפסגת ריו+20 והקשר לפרויקט תחזית קיימות לישראל 2030 - המאמר המלא בבלוג

ציטוט מניוזלטר מס' 5: קרקע ומרחב – מטרופולין מנהריה עד באר שבע או המשך התרחבות "מדינת תל אביב"?

...אם ימשיכו המגמות כפי שהן כיום (לפי תסריט "עסקים כרגיל"), תמשיך הקרקע לשמש מכשיר המאפשר פתרון בעיות חברתיות וכלכליות לטווח קצר בלבד. צפוי המשך התרחבות של השטח הבנוי, התחדשות עירונית תתקיים רק כאשר היא מוערכת כ"כלכלית", מגורים ופעילות מסחרית ותעשייתית ימשיכו לעבור למרחב מחוץ לערים, הבניה הכפרית והבניה הפרברית יתרחבו בקצב מואץ...

...ההזדמנות להתגבשות שדרה עירונית ארצית: מערכת יעילה ומשולבת של נגישות ושימושי קרקע שתשמש בסיס לכלכלה בעלת כושר תחרות, לרקמה עירונית בת קיימא, ולהפחתת הלחץ על המרחב הפתוח...

מתוך מאמר שנכתב על-ידי אדריכל דן סתיו, מבוסס על חוות דעת בנושא "קרקע ומרחב" שנכתבה במסגרת פרויקט תחזית קיימות לישראל 2030, ב-2011.

המאמר המלא

חוות הדעת בנושא קרקע ומרחב

ציטוט מניוזלטר מס' 7: חוסן וקיימות 

קיימוּת וחוסן הם שני מונחים אשר קשורים זה בזה. קיימוּת נועדה להבטיח שהשימוש שהאדם עושה בהווה, במשאבים העומדים לרשותו לא יפגע במערכות האקולוגיות, החברתיות והכלכליות, וישמר את המשאבים גם לדורות הבאים. במלים אחרות, הכוונה לפיתוח העונה לצורכי ההווה, מבלי לסכן את צורכי העתיד. קיימוּת היא מושג נורמטיבי, המתייחס למחויבויות כלפי הדורות הבאים, כאשר השאלה המרכזית היא: באיזו מידה יש לשמר משאבים כדי שילדינו ונכדינו גם הם יוכלו לקבל את צורכיהם?

חוסן עוסק ביכולתן של מערכות לספוג הפרעות ושינויים מבלי לשנות את המבנה שלהן. הדבר כרוך ביכולת אדפטציה וחידוש של המערכות לשנות את עצמן, עליהן להיות אלסטיות, גמישות מה שיאפשר להן לסטות ממסלולן הטבעי אך בה בעת להתאים את עצמן למצב החדש.

 

 המאמר המלא


מיקומך - Home